Dejstvo aspekata

Dejstvo aspekata„Moć aspekata iz iskustva je poznata svim astrolozima, naročito u direkcijama. Zna se da u konjunkcijama planete ne deluju samo svojim elementarnim uplivima nego i usled uticaja koji proizilazi iz njihovog zajedničkog zračenja. Planete su ishodišna i krajnja tačka nebeskog luka koga formiraju, determinišu tj. usmeravaju na posebnu aktivnost. Iz ovako determinisanih tačaka proističe delovanje na našu Zemlju shodno prirodi dotičnog aspekta, a ono je međutim, zavisno od prirode i kosmičkog položaja planeta koje grade aspekt. Naravno, dejstvo aspekata se rasprostire na čitavu Zemlju.“ 

Žan Batist Moren

Planete isijavaju svoju energiju na sve strane u kosmos, a prilikom formiranja aspekta između dve planete, mogu nastati dva uticaja. Jedan je kada se energije planeta u formiranom aspektu pretope u jednu, a drugi je kada se energije planeta u formiranom aspektu odbacuju unazad, suprotstavljaju ili potiru, kao na primer u opoziciji. Aspekte ne bi trebalo definitivno postavljati iznad pozicije planete u zodijačkom znaku, jer se snaga planete procenjuje iz njene zodijačke pozicije. U praktičnom radu to se najbolje potvrđuje, jer se često dešava da neki povoljan aspekt nije u stanju da obezbedi snagu određenoj planeti kao što to može njena snažna pozicija u zodijačkom znaku. Trigon između Saturna u Raku i Merkura u Škorpiji ne može da obezbedi snagu Saturnu, bez obzira što govorimo o najpovoljnijem aspektu, jer je Saturn slab u Raku. Sa druge strane ni nepovoljni aspekti ne mogu potpuno da oslabe planetu, kao što to može njena zodijačka pozicija, zbog toga se prednost daje poziciji planete u zodijačkom znaku. Uticaj kosmičkih faktora ili astroloških elemenata uglavnom deluju takvim redosledom da je na prvom mestu esencijalna priroda planete, na drugom je položaj planete u zodijačkom znaku, u slučaju da postoji dispozitor on je na trećem mestu, dok su aspekti na četvrtom mestu.

Kada planeta formira aspekt prema drugoj planeti ili prema vrhu kuće, ona na njih može da ima povoljan ili nepovoljan upliv i to prema njenoj esenijalnoj prirodi, prema njenoj fizičkoj poziciji i dominaciji i na kraju prema prirodi aspekta koji se formira. Na primer, pretpostavimo da je Saturn vladalac 2. i 3. kuće, a prisutan je u 4. kući gde je u opoziciji sa Marsom u 10. kući. Dakle, prvo procenjujemo esencijalnu prirodu planeta, a kako se ovde radi o Saturnu i Marsu, onda imamo dva malefika, koji će zbog svoje esencijalne prirode usporiti, sprečiti, razoriti ili čak ostvariti analogiju kuća u kojima se nalaze, a onda opet razoriti učinjeno u skladu sa svojom planetarnom prirodom i nepovoljnim aspektom.

To će za natusa značiti krah, lom, pad i neuspešne poduhvate, posebno u poznom dobu i pred kraj života, jer je Saturn u 4. kući, što je uzrokovano nepovoljnom finansijskom situacijom, finansijskim gubicima, nepovoljnim finansijskim poduhvatima, jer Saturn valada 2. kućom, kao i pogrešnim odlukama i procenama, jer vlada i 3. kućom.

Planete u aspektu uzajamno se determinišu i utiču na kuće u kojima se fizički nalaze. Pretpostavimo da imamo Jupitera u 7. kući u kvadratu sa Marsom u 10. kući, tako Mars determiniše Jupitera vršeći uticaj na 7. kuću, a Jupiter determiniše Marsa, vršeći uticaj na 10. kuću. Isto tako, ako bi Merkur bio u 6. kući, a vladalac Ascendenta, Mesec, u 12. kući i u opoziciji sa Merkurom, Merkur bi determinisao samog natusa, odnosno uticao bi na njegov karakter, intelektualne i druge osobine. Međutim, ista ova pozicija determiniše Mesec na 6. kuću i time upućuje na natusove zdravstvene probleme, jer Mesec determiniše Merkura, vršeći uticaj na 6. kuću. Zbog toga, aspekt koji se formira izmešu dve planete, uvek ima dvostruko značenje.

Dejstvo aspekata

Uloga planeta u aspektima je i da pojačaju, oslabe ili izopače značenje drugih planeta. Na primer, pretpostavimo da je Venera u 7. kući i da je u trigonu sa Jupiterom, njena moć da povoljno ostvari značenja 7. kuće bitno je povećana, ali ako bi Venera u 7. kući primala kvadrat od Marsa ili Saturna, njena moć da povoljno ostvari značenja 7. kuće bitno je oslabljena i izopačena, što bi još i značilo da bi partnerski odnosi i brak imali nepovoljne okolnosti. Dakle; u slučaju trigona između Jupitera i Venere, Jupiter će pojačati povoljne osobine Venere, a u slučaju kvadrata Saturna i Venere, Saturn će oslabiti i izopačiti prirodu Venere. Dejstva koje planete proizvode putem svojih aspekata, mogu se izvesti i iz esencijalne prirode planete i njene fizičke pozicije u kući. U slučaju da imamo povoljan aspekt između Marsa u 3. kući i Jupitera u 11. kući, a kako Jupiter znači mudrost, dok Mars znači hrabrost, možemo zaključiti da će natus imati povoljne plodove svoga položaja, jer je jedanaesta kuća druga od desete kuće, a na osnovu mudrih i razumnih namera, koje su potpomognute natusovim hrabrim odlukama.

Dejstvo aspekata zavisi i od zodijačkih znakova preko kojih se formira aspekt. Kvadrat Sunca u Biku i Marsa u Lavu imaće različito ili drugačije dejstvo od kvadrata Sunca u Raku i Marsa u Vagi, jer će Sunce u Biku proizvesti drugačije dejstvo nego Sunce u Raku. Zbog toga se ne može kvadrat između Sunca i Marsa tumačiti na isti način, a ne uzimajući u obzir zodijačke znake u kojima se ove dve planete nalaze. Kvadrat između Sunca i Marsa proizvodi često razmetljivo ponašanje i uobraženost, a ovaj kvadrat preko Bika i Lava, govori o razmetljivosti kroz vrednosti i novac, čime osoba skreće pažnju na sebe i sopstvenu ličnost, dok kvadrat između Sunca i Marsa preko Raka i Vage deluje kroz emotivne i bliske odnose.

Kod svakog aspekta procenjuje se i koja od dve planete koje formiraju aspekt jače i snažnije deluje i čiji upliv će prevagnuti u formiranom aspektu. Kada govorimo o prirodnom rangiranju planeta, onda je jasno da Sunce i Mesec imaju najveću važnost, a gde između ove dve planete Sunce ipak prednjači. Saturn, Jupiter i Mars prednjače nad Venerom i Merkurom.

Dejstvo aspekata

Pretpostavimo da imamo Merkura u 2. kući koji je u kvadratu sa Mesecom u 4. kući, polazeći od prirodnog rangiranja planeta, sve što je označeno Merkurom biće jače podložno kvadratu Meseca, nego što će sve što je označeno Mesecom biti podložno kvadratu Merkura. Planeta koja ima bolji kosmički položaj ima i prevagu nad planetom sa lošijim kosmičkim položajem. Tako, u slučaju da imamo Jupitera u Strelcu, a koji nije dodatno oštećen drugim aspektima, i koji je u trigonu sa Saturnom u Blizancima, Jupiter će imati prevagu nad Saturnom. Dakle, sve što je označeno Saturnom biće jače podložno Jupiterevom uticaju, nego što će sve ono što je označeno Jupiterom biti podložno Saturnovom trigonu. Polazeći od lokalne determinacije planeta i u slučaju kada imamo više planeta koje šalju  aspekate prema jednoj kući, najsnažnije će delovati u aspektu ona planeta koja je najmoćnije determinisana na značenje dotične kuće.

U slučaju da jedna planeta formira različite aspekte ili ako formira istovremeno kvadrat prema jednoj planeti, a opoziciju prema drugoj planeti, onda će opoziija sama po sebi biti snažnija i moćnija od kvadrata. Ako jedna planeta istovremeno formira sekstil prema jednoj planeti i trigon prema drugoj planeti, onda će trigon sam po sebi biti moćniji od sekstila, međutim na osnovu planetarne determinacije može se dogoditi i suprotno. Pretpostavimo da je na vrhu 10. kuće Lav, a da Sunce formira sekstil prema vrhu 10. kuće i trigon sa nekom planetom u 1. kući. Zbog planetarne determinacije, jer Sunce vlada vrhom 10. kuće, ono će biti značajnije putem sekstila za značenja 10. kuće, nego putem trigona za značenja 1. kuće. Kada bi, na primer, Saturn bacao kvadrat na stepen Ascendenta, a Sunce trigon prema stepenu Ascendentu, svaka od ove dve planete imale bi snažno dejstvo na Ascendent ili ličnost. Kako je dejstvo Sunca i Saturna međusobno suprotstavljeno, ono bi se uzajamno i oslabilo. Međutim, ako bi na Ascendentu bio zodijački znak Jarac, a gde je Saturn u sedištu, onda bi kvadrat Saturna prema Ascendentu bio moćniji, ali trigon Sunca ne treba da se upotpunosti zanemari. Kod takvih međusobno suprotstavljenih aspekata, kao u prethodnom primeru, treba imati u vidu da je trigon moćniji od kvadrata, a onda Sunce može više da koristi, nego što će Saturn da škodi. Uvek se mora uzeti u obzir i lokalna determinacija planeta, jer ako bi Saturn bio determinisan na 8. kuću, odnosno kada bi vladao ovom kućama, onda bi njegov kvadrat prema Ascendentu više štetio, nego što bi trigon Sunca koristio.

Aspekti istog oblika, odnosno nepovoljni aspekti sa jedne strane ili povoljni aspekti sa druge strane, mogu se upoređivati prema dobrom ili lošem kosmičkom položaju planete od kojih aspekti polaze. Venera koja je u dobrom kosmičkom položaju više će pomagati preko svojih povoljnih aspekata, nego Venera u lošem kosmičkom položaju, jer će Venera u Vagi preko svojih povoljnih aspekata  mnogo više koristiti, nego Venera u Ovnu u trigonu sa nekom drugom planetom. Benefik u povoljnom položaju, kao Venera u prethodnom primeru, i u povoljnom aspektu će biti od koristi, ali benefik u nepovoljnom kosmičkom položaju neće mnogo koristiti. Suprotno od toga planeta u lošem kosmičkom položaju, a u nepovoljnim aspektima više će štetiti, nego planeta u dobrom kosmičkom položaju, a u nepovoljnom aspektu.

Dejstvo aspekata

Tako će Mars u Raku u kvadratu sa nekom drugom planetom, više štetiti, nego da je Mars u zodijačkom znaku Jarca, jer šteta će biti naneta u oba slučaja, ali veće izopačenje biće prisutno kada je planeta u lošem kosmičkom položaju. Uopšte nepovoljni aspekti malefika u lošem kosmičkom položaju, monogo više su nepovoljniji nego kada je malefik u dobrom kosmičkom položaju. Jupiter u opoziciji sa Merkurom manje će štetiti ako je Jupiter u Ribama, a Merkur u Devici, nego u obrnutoj poziciji u slučaju da je Jupiter u Devici, a Merkur u Ribama.

Završićemo ovaj tekst sa redosledom delovanja kosmičkih faktora, a što treba još jednom spomenuti: esencijalna priroda planete kao prvi kosmički faktor, položaj planete u zodijačkom znaku, eventualni dispozitor kao treći po redu kosmički faktor i na kraju aspekti.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top