Crni Mesec (Lilit) u konjunkciji sa Saturnom i Plutonom u JarcuCrni Mesec (Lilit) je u znaku Jarca sve do 5. avgusta  2018. u koji je ušao 10. novembra 2017. Trenutno se nalazi između Saturna i Plutona obrazujući sa njima konjunkcije.

Nikolo Makijaveli je davno rekao da cilj opravdava sredstvo i ovo možemo povezati sa Crnim Mesecom, Saturnom i Plutonom u Jarcu. Koriste se izgovori za postizanje ciljeva bez obzira koliko su sredstva koja se koriste neprijatna, surova, nemoralna i nelegalna.

Manifestacija Crnog Lilita u Jarcu:

Na najnižem nivou – cinizam, manipulacija i nepravdenost u postizanju ciljeva.
Na najvišem nivou – razvijen osećaj za nepravedno ponašanje, kao i izbegavanje takvih situacija.

Saturn u Jarcu simbolizuje sve vrste granica i ograničenja, jačanje konzervativnih, tradicionalnih i krutih struktura unutar države i vlasti. Uticaj Crnog Meseca pojačava još jače ovakav uticaj Saturna, dodavajući da „cilj opravdava sredstva“ i razne oblike manipulacije (Pluton). Uticaj je prvenstveno na društvenim procesima, ali na onaj deo koji je za većinu nas skriven i nevidljiv.

Ovo je lukavstvo u postizanju ciljeva i zloupotreba vlasti. Ponavljaju se greške iz prošlosti.

Crni Mesec u znaku Jarca u konjunkciji sa Saturnom i Plutonom takođe donosi i iskušenja u profesiji, poslovima, dužnostima, karijeri i ambicijama.

Na individulanom nivou, potrebno je prvenstveno obratiti pažnju na ono šta se dešava u poslovnom životu i praktičnoj sferi života. Ako, ipak negde intiutivno osećate bilo kakav rizik ili moguću opasnost, onda bi trebalo da poslušate sebe.

Crni Mesec u Jarcu u konjunkciji sa Saturnom i Plutonom za mnoge može biti stresan i naporan. To su periodi kada čovek oseća da gubi  neki važan cilj u životu.  Pojačana je mogućnost težih obolenja, kao i opasnosti od fizičkog i psihičkog nasilja. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na maj mesec kada su moguće i prirodne katastrofe, a na individulanom nivou može doći do problema sa poslom ili imovinom.

Crni Mesec daje izobličene iluzije i u znaku Jarca može da stvori iluziju odgovornosti i dužnosti. To je slično kao da osećate neku jaku i nepoznatu silu  da bi prihvatili za nešto odgovornost, a za čega ne bi trebalo uopšte da budete odgovorni i kao rezultat dobijate nepodnošljive i teške okolnosti iz kojih niste u stanju da se oslobodite.

Crni Mesec (Lilit) u konjunkciji sa Saturnom i Plutonom u Jarcu

Ove izobličene iluzije deluju i tako što su ciljevi, ali i granice nejasni, pa čovek ne prepoznaje granice između sebe i drugih i onda lako postaje podložan sugestiji, lako prati uputstva i postaje kontrolisan. Osećaj dužnosti postaje nejasan i dolazi do izbegavanja i najmanje odgovornosti.

Ako ponovite greške iz prošlosti onda još više opterećujete karmu.

Jarac je povezan sa postizanjem ciljeva u sferi položaja u društvu, karijeri i dobijanju moći dok uticaj Crnog Meseca pojačava demonsku, razornu i manipulativnu energiju usmerenu ka ovim ciljevima.

Cilj predstavlja i upravljanje ljudima, kao i nametanje volje dok je volja za postizanjem bilo kojeg cilja toliko jaka da se čovek ne može zaustaviti pred preprekom što za rezultat ima gubitke.

U slučaju da životne situacije i okolnosti ne dozvoljavaju ostvarivanje ciljeva i ambicija, onda se čovek pretvara u tiranina spremnog na sve ili ništa.

Neki se mogu pretvoriti u žrtvenog jarca na koga je usmerena potisnuta agresivnost iz okoline i koji ispaštaju tuđe grehe.

Potrudite se da zadržite dostojanstvo i čast i pažljivo birajte sredstva sa kojima želite da ostvarite cilj. Birajte samo ispravna sredstva, jer je vrlo tanka linija između ispravnog i neispravnog, pravednog i nepravednog, dobra i zla.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top