Šta se dešava u trenutku smrti?

Da bi smo shvatili šta se dešava u trenutku smrti, potrebno je da prvo pogledamo um. U suštini, um je prostor. Nema ni boju, ni težinu, ni miris, ni veličinu. Ni od čega nije...

Krišnamurti o Novoj godini

Pitam se šta mi podrazumevamo pod novom godinom. Da li je to sveža godina, godina koja je potpuno novi početak, nešto što se nikada ranije nije dogodilo? Kada kažemo nešto novo, iako znamo da...

Bert Helinger o sudbini

Postoji li za svakog čoveka ono što je suđeno? To je velika reč. Ja radije kažem da smo uzeti u službu. To ima veze sa ciljem kojem se teži. S druge strane, pojedinac je ograničen...

Popularno

0