Brak kao partnerstvo ili otvoreno neprijateljstvo

Brak kao partnerstvo ili otvoreno neprijateljstvoBrak simbolično predstavlja ugovor o zajedničkom životu i partnerstvu, međutim to ne znači i da bračni ugovor ne može da se poništi. Svojim potpisom, mi se obavezujemo da ćemo biti od pomoći partneru u zajedničkom životu. Da li je to i uvek tako i da li partnerstvo može lako preći u otvoreno neprijateljstvo?

Partanerstvo i brak je analogno značenju 7. kuće, a kojom u prirodnom horoskopu vlada zodijački znak Vaga. Ova kuća je jedna od uglovnih ili angualrnih kuća gde se nalaze naši ciljevi, a cilj i njegova realizacija, povezani su sa kardinalnim zodijačkim znacima. Tamo gde je brak i tamo gde je partnerstvo, nalazi se kardinalni vazdušni znak Vaga, koja kaže:

„Ja sam ovde, a moj cilj je partner koji se nalazi tamo. Moj zadatak je da dođem do tog mesta, a u cilju udruživanja, partnerstva, spajanja sa partnerom i braka.“

Vaga ima potrebu za partnerom, ona je diplomatična, spremna na saradnju i kooprativna, ali ko kaže da kooperativnost mora i da postoji? ? Ili, ko kaže da će 1. kuća biti kooperativna sa 7. kućom ili da će 7. kuća biti kooperativna sa 1. kućom? To što treba u 7. kući da se sarađuje, ne znači i da će do saradnje doći ili da će saradnja biti povoljna, stabilna ili trajna. U horoskopu postoji 12. kuća, od kojih neke idu protiv života ili protiv 1. kuće, gde se ubrajaju 2, 6, 8 i 12. kuća i one kuće koje podržavaju život ili 1. kuću, a to su 3, 4, 5, 9, 10 i 11. kuća. Dakle, ni u prvoj, a ni u drugoj grupi nema 7. kuće, što znači da ona može da podržava 1. kuću, ali i ne mora. Sve ono što je nasuprot nas, drugi ljudi, poslovni partneri i bračni partner, predstavljeni su kroz 7. kuću, međutim često se dešava da 1. kuća ne želi da realizuje partnerstva ili ih uopšte ne realizuje iz bilo kojeg razloga. 1. kuća i 7. kuća zajedno grade 10. i 4. kuću, jer vi i drugo ljudsko biće, treba da izgradite budućnost i porodicu. Međutim, realizacija 7. kuće, odnosno realizacija partnerstva i braka procenjuje se kroz 4. kuću, jer je ova kuća po derivaciji deseta od sedme kuće. Između 1. i 4. kuće, 1. i 10. kuće, 7. i 4. kuće i 7. i 10. kuće postoji kvadrat, a kvadrat predstavlja borbu i bitku.

7. kuća predstavlja brak i bračnog partnera, ali i otvorena neprijateljstva, pa se može postaviti pitanje, kako nešto može da bude kooperativno i ne kooperativno ili kako 7. kuća može da simbolizuje i ljubav i neprijateljstvo? Kada realizujemo bračni odnos, mi smo ustvari prihvatili saradnju u zajedničkom životu sa bračnim partnerom, što ne znači i da će odnos i saradnja biti pozitivni. Bračni odnos ne mora, ali i može u svakom trenutku da bude narušen i da preraste u otvoreno neprijateljstvo. Kada idete kući, često nećete znati da li je vaš bračni partner zaista partner, jer biti partner znači, biti uvek i spreman na saradnju. Vi, dođete kući i predložite nešto bračnom partneru, on može da se suprotstavi tome, predložite i drugi put nešto, on se opet suprotstavi vašoj ideji.

Tada bračni partner postaje suprotstavljena strana i to više nije partnerstvo, tako da se brak može lako pretvoriti u otvoreno neprijateljstvo ili bračni partner postaje otvoreni neprijatelj. Šta će biti od toga, procenjuje se kroz celokupan horoskop, a ne samo kroz vladara 7. kuće ili planete u 7. kući. Međutim, ako je na primer vladar 1. kuće u nepovoljnom aspektu prema vladaru 7. kuće, a posebno u kvadratu i ako se radi o malefičnim planetama, onda već postoji predispozicija da brak vremenom postane neprijateljstvo. To će posebno biti naglašeno, ako je vladar 7. kuće istovremeno i u nesretnim kućama, odnosno u 2, 6, 8 i 12. kući. Kada pronađemo planetu u 7. kući, onda postoje četiri mogućnosti na osnovu kojih će ta planeta da deluje. U zavisnosti od njene planetarne prirode ona može razumeti i shvatiti prirodu 7. kuće, odnosno može da razume saradnju i partnerski odnos, a posebno ako se radi o benefičnim planetama. Druga mogućnost je da ona može odbiti realizaciju 7. kuće, jer na osnovu svoje planetarne prirode ona nije u stanju da razume saradnju i partnerski odnos. Treća mogućnost je da ona može shvatiti prirodu kuće, ali kada je shvati, ona je nakon toga može i uništiti i kao poslednje je da planeta u 7. kući može za brak, a onda i za 1. kuću, biti izvor sreće ili nesreće. U principijalnom razmatranju uvek se polazi od prirode planete u 7. kući, što će dati smernice na koji će od ova četri načina, data planeta delovati. Jupiter u 7. kući, bez obzira da li je dobar ili loš, realizovaće partnerstvo i brak, ali da li će njegova realizacija biti na etički i ispravan način ili na ne etički i neispravan način, to će zavisti od kvaliteta Jupitera. Kvalitet je povezan sa dostojanstvima, dakle Jupiter u Raku ili Strelcu ili Jupiter u Jarcu ili Devici, mogu da realizuju partnera, ali u zavisnosti od kvaliteta, to može biti urađeno na različite načine.

Saturn u 7. kući, bilo da je dobar ili loš, može lako odbiti partnera ili će uticati na zakašnjenje u odnosu ili će konačno dati partnera, ali koji može biti izvor nesreće za bračni odnos. Prema tome, uvek treba početi procenu od prirode planete same po sebi, koja se nalazi u 7. kući, jer postoje razlike u odnosu na benefičnu i malefičnu planetu i u odnosu na kvalitet koji može biti dobar ili loš. Da li će planeta realizovati partnerstvo ili neće ili će ga realizovati, a onda uništiti, može biti određeno i na osnovu vladarstava planete u nekoj drugoj kući. Međutim, polazeći od snažnijeg ili kvantitativnijeg upliva, fizička pozicija planete u 7. kući ima prednost, nego što je to njeno vladarstvo u drugoj kući. Kada imamo vladara neke kuće u 7. kući, postoje tri različite realizacije, a kuća koja se preko svog vladara povezuje sa 7. kućom, ima dve moguće realizacija. Na primer, ako je vladar 7. kuće u 8. kući i ako samo razmatramo planetu u 8. kući ne zavisno što je ona vladar i 7. kuće, ta planeta će izazvati nešto što bi moglo biti opasno ili nesretno, a potpuno nezavisno što je ona vladar 7. kuće. Druga realizacija je da je ta planeta vladar 7. kuće partnera, ali sada nezavisno od toga što se ona fizički nalazi u 8. kući horoskopa. Ona će na osnovu svoje planetarne prirode i aspekata reći nešto o realizaciji stvari koje su vezane za 7. kuću ili brak. Treća mogućnost je činjenica da se vladar 7. kuće nalazi u 8. kući, tako da on nešto govori o orijentaciji i smeru 7. kuće, što znači da vladar 7. kuće učestvuje u kombinaciji sa 8. kućom u nekom trenutku vremena. U slučaju da je vladar 7. kuće u 12. kući, onda već postoji potencijalna mogućnost da partnerski odnos preraste u tajno neprijateljstvo ili da partner vremenom postane tajni neprijatelj za 1. kuću.

Brak kao partnerstvo ili otvoreno neprijateljstvo

Kako je 12. kuća i padajuća kuća, to takođe govori o snazi partnera ili snazi 7. kuće, što je u ovom slučaju veoma slabo, a s obzirom da se vladar 7. kuće nalazi i u nekom zodijačkom znaku, iz toga ćemo proceniti kako znak i planeta međusobno funkcinoišu. Ako je ta planeta po svojoj planetarnoj prirodi malefik, kao na primer Saturn ili Mars, ona će nešto govoriti o partneru i njegovom temperamentu, ali i o mogućnosti partnerove mržnje ili tajnog neprijateljstva, što će biti usmereno prema 1. kući. Ovakve okolnosti onda lako vode prema razvodu, ali i izvoru nesreće od strane partnera ili 7. kuće.

Prema tome, partnerstvo ili 7. kuća lako mogu da prerastu u neprijateljstvo, tako da je značenje 7. kuće analogno kako sa brakom i partnerskim odnosima, tako i sa otvorenim neprijateljima. Šta će biti od toga, kako i na koji način,  deo odgovora ćemo dobiti od planetarne prirode vladara 7. kuće i planetarne prirode planeta u 7. kući, fizičke pozicije i orijantacije vladara 7. kuće, dominacije planeta u 7. kući nad drugim kućama i aspektima vladara 7. kuće i planeta koje se nalaze u 7. kući. Smer i orijentacija 7. kuće ne određuje se samo preko vladara 7. kuće, već bi trebalo ispratiti i planetu koja je egzaltirana u zodijačkom znaku koji se nalazi na vrhu 7. kuće. U slučaju da je na vrhu 7. kuće Vaga, onda pored Venere, treba ispratiti i Saturna koji je u Vagi egzaltiran ili ako je na vrhu 7. kuće Rak, onda se posmatraju Mesec i Jupiter.

Drugi deo odgovora dobijamo od Ascendenta i njegovog vladara, jer koju god oblast interpretiramo u horoskopu, ništa ne treba razdvajati i posmatrati mimo Ascendenta i njegovog vladara, kroz koji se svi elementi u horoskopu „filterišu“. Ako ne uključimo elemente i procenu 7. kuće sa Ascendentom i njegovim vladarem, lako možemo biti dezorientisani i dobiti pogrešnu procenu. U astrologiji nije ništa strogo definisano i nema iste definicije ili ključa koji će vam ponuditi odgovor da li će brak i partnestvo biti izvor sreće ili nesreće. Na primer, benefične planete u 7. kući ili vladar 7. kuće u dobrom dostojanstvu, odnosno u sedištu, ne garantuju harmoničan i srećan brak, tako da ne postoji definisan „ključ“, kao što je vladar 7. kuće u sedištu u 7. kući ili vladar 7. kuće u srećnoj kući i u sedištu, a da bi se strogo uzeli kao podržavajući faktori za 7. kuću. Tačku i konačan odgovor dobija se od Ascendenta i njegovog vladara, koji pokazuju kako natus uopšte prima uticaje iz 7. kuće. Astrologija bi bila veoma jednostavna, ako bi se kroz horoskop kretali uz pomoć određenih „ključeva“ ili „kodova“, odnosno astroloških recepata.

 

 

 

 

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top