Aktivnost i inertnost 12 zodijačkih znakova

Aktivnost i inertnost 12 zodijačkih znakovaKoliko je određeni zodijački znak aktivan, a koliko inertan? Energija i materija. Energija je aktivna, a materija je inertna. Isto možemo primeniti i na 12 zodijačkih znakova, koji mogu biti čista energija, čista materija ili mešavina jednog i drugog. Iz ugla elemenata, vatra je čista energija i ona je najaktivnija, dok je zemlja čista materija i ona je najinertnija. Vazduh i vodu možemo posmatrati kao jedno i drugo, oni ne pripadaju ni čistoj energiji, ali ni čistoj materiji. Aktivnost je povezana sa samoinicijativom, što može biti izraženo kroz visok stepen motivacije, dok je inertnost povezana sa pasivnošću. Biti u stanju inercije ili pasivnosti, nikako ne treba shvatiti kao nedostatak motivisanosti, ali za akciju i motivaciju, često je  potrebna druga strana. Iz ugla posmatranja od najaktivinijeg do najpasivnijeg, elementi se mogu poređati: vatra, vazduh, voda i zemlja. Svako od nas najbolje razume element koji je na Ascendentu ili podznaku, zato što 1. kućom počinje život i zato što ona predstavlja sklop ličnosti.

Koliko je element na Ascendentu povoljan ili nepovoljan za ličnost, zavisi od elementa u kojem se nalazi vladar Ascendenta, zatim Mesec, a onda i Sunce.

Ascendent u vatrenim zodijačkim znacima (Ovan, Lav i Strelac)

Vatra na Ascendentu određuje znak koji je izgrađen od čiste energije, što je inicijalni pokazatelj da je ličnost maksimalno aktivna, dinamična i motivisana. Od svih elemenata, najpoželjije je imati vatru na Ascendentu, jer se ona nalazi u 1. kući i u prirodnom ahetipu horoskopa. Kako je ova tačka povezana sa životom i ciljevima ličnosti, ovde je potrebna energija, aktivnost i dinamika, dok su akcije ličnosti kroz vatru, samoinicijativne i snažno motivisane .Ako bi na primer, vladar vatrenog znaka na Ascendentu, otišao u zemljani ili vodeni znak, mogu nastati predispozicije i za konflikt, jer elementi nisu dovedeni u stanje „mirovanja“. U tom slučaju, sloboda, samostalnost, nezavisnost, takmičasrki duh i želja za dominacijom vatrenog znaka na Ascendentu, mogu biti dovedeni u pitanje, jer voda i zemlja idu protiv toga.

Ovan je najaktivniji u grupi vatrenih zodijačkih znakova, jer pripada čistoj energiji vatre, aktivnom kardinalnom kvalitetu i vladar je 1. kuće u prirodnom horoskopu. Strelac je takođe čista energija vatre, ali zbog promenljivog kvaliteta, manje je aktivniji od Ovna. Za njima sledi zodijački znak Lav, koji pored čiste energije vatre, poseduje i pasivan fiksni kvalitet. Kada vatra gubi slobodu i nezavisnost, ona vremenom može postati zavisna od okruženja ili okolnosti, što se javlja kao potencijal, ako bi vladar vatrenog Ascendenta bio u nekom od vodenih ili zemljanih zodijačkih znakova. Na primer, Ovan na Ascendentu, a vladar u znaku Bika, može biti nepovoljno primljeno za 1. kuću. Kako ličnost treba najbolje da razume element koji je na Ascendentu, u tom slučaju ona ne bi razumela sebe, jer inertan Bik nikada ne može shvatiti energiju, borbenost i takmičarski stav Ovna.

Slično bi bilo i kada bi se Ovan dizao sa vladarem u Ribama, gde emotivne i povučene Ribe ne mogu shvatiti superiornu, grubu i nametljivu prirodu Ovna. Kada je Lav na Ascendentu, a vladar u Devici, takođe dolazi do nerazumevanja, jer Devica ne može shvatiti egocentričnost, sjaj, centralnu vlast i moć Lava. Slično je i na relaciji Lav – Ribe, Lav – Jarac, kao i Lav – Rak. Kada je Strelac na Ascendentu, a vladar u Jarcu, onda se 1. kući oduzima optimizam i entuzijazam, jer Jarac ne shvata takve osobine Strelca. Nerazumevanje je prisutno i kada je Strelac na Ascendetu, a vladar u Biku, koji razume ovozemljaske vrednosti za razliku od Strelca, koji teži duhovnosti i višim znanjima.

Ascendent u vazdušnim zodijačkim znacima (Blizanac, Vaga i Vodolija)

Zodijački znaci vazdušnog elementa, nalaze se između čiste energije i čiste materije, što znači da u sebi imaju aktivnu i inertnu orijentaciju, ali aktivno dominira nad pasivnim. Međutim, vazdušni zodijački znaci su mnogo manje aktivniji od vatrenih zodijačkih znakova.. Ascendent u vazdušnim zodijačkim znacima ističe važnost društvenih odnosa, okoline, komunikacije, učenja i zakona u društvu, što bi trebalo da bude najrazumljivije za 1. kuću i ličnost. Kada je vazdušni znak na Ascendentu, onda se na 1. kuću dovodi 3, 7 ili 11. kuća, odnosno um, razumevanje i komunikacija, drugi ljudi i šira okolina, kao i osobe sa kojima pronalazimo slična interesovanja. Vaga je najaktivnija u grupi vazdušnih znakova, jer ima aktivan kardinalan kvalitet i vladar je 7. uglovne kuće u horoskopu. Ovaj zodijački znak prati Blizanac, koji je manjeg stepena aktivnosti, jer pripada promenljivom kvalitetu, dok za njima sledi Vodolija, koja poseduje i deo inertnosti, zbog fiksnog kvaliteta. Međutim, Ascendent u vazdušnim zodijačkim znacima ima veću aktivnost i dinamiku u odnosu na vodene i zemljane zodijačke znake, ali manju od vatrenih znakova. Kada je vazdušni znak na Ascendetu, pored orijentacije koja je usmerena prema društvu i društvenim odnosima, oni teže slično vatri, prema slobodi i nezavisnosti. Konflikt za vazduh na Ascendentu može biti prisutan, ako je vladar u nekom od zemljanih ili vodenih zodijačkih znakova. To može biti slično kao i kod vatre, odnosno gubitak slobode i nesmetanog kretanja, što bi značilo organičenja i zavisnost od okoline i drugih ljudi.

Vladar vazdušnog Ascendetna u Biku, Devici ili Jarcu, dakle u zemlji, oduzima gipkost i pokretljivost za 1. kuću, ličnost ili za znak koji stoji na Ascendentu Ovo posebno može biti potencirano, ako je na Ascendentu Blizanac, a vladar u Jarcu, jer ova dva znaka ne mogu shvatiti prirodu jedno drugog. Ozbiljan i mudar Jarac ne može shvatiti bezbrižnost, igru i detinjasto ponašanje Blizanaca na Ascendentu. Slično je i kada bi Merkur kao vladar Blizanaca na Ascendetu, bio u zodijačkom znaku Bika, jer Bik ne može razumeti promenljivost i lepršavost Blizanaca. U slučaju da je Blizanac na Ascendentu poslao vladara u Raka, onda se 1. kući oduzima praktičnost i racionalnost ili u Škorpiju čija dubina, instiktivni i istraživački porivi ne mogu shvatiti površnost Blizanaca.  Kada je Vaga na Ascendentu, a Venera u Devici, 1. kući oduzimamo društvenost i orijentaciju prema partneru, jer je Vaga društveni znak, dok je Devica najusamljeniji znak u zodijaku.

U slučaju da Vaga na Ascendentu pošalje vladara u Škorpiju, onda bi 1. kući oduzeli diplomatičnost, ljupkost i druželjubivost. Kada je Vodolija na Ascendentu, a vladar u Ribama ili Raku, onda bi 1. kući oduzeli samostalnost, nezavisnost i slobodu, jer ova dva vodena znaka najbolje shvataju povezvanje kroz emotivne i najintimnije odnose, gde se ograničava sloboda. U slučaju da je vladar Vodolije u zodijačkom znaku Jarca, onda strog, tvrd i tradicionalni Jarac ne bi mogao shvatiti moderne ideje Vodolije.

Ascendent u vodenim zodijačkim znacima (Rak, Škorpija i Ribe)

Vodeni zodijački znaci na Ascendetu za značenje 1. kuće, predstavljaju inertnost i aktivnost, ali sada je inertnost u prednosti nad aktivnim delom, tako da su vodeni zodijački znaci manje aktivniji u odnosu na vatrene i vazdušne znake. Snažnija je zavisnost od drugih ljudi, okoline i okolnosti.  Ascendet u vodenim znacima, najbolje razume i najviše je motivisan prema bliskim odnosima, intimnom životu, seksu, reprodukciji i porodici. Ova grupa zodijačkih znakova zajedno sa zemljanim znacima, pripada pasivnijoj grupi, ali voda je ipak manje pasivna u odnosu na zemlju. Rak je najmanje inertan vodeni znak, jer pripada kardinalnom aktivnom kvalitetu i vlada u prirodnom horoskopu 4. uglovnoj kući. Za njim slede Ribe, koje su inertnije, jer imaju promenljivi kvalitet, a zatim Škorpija, jer joj pripada fiksni pasivan kvalitet. Potencijalan konflikt za 1. kuću i ličnost, može biti prisutan, ako bi vladar vodenog Ascendenta bio u vatrenom ili vazdušnom zodijačkom znaku. U prvom slučaju, znak na Ascendentu, može izgubiti osećaj za život i orijentaciju prema intimnijim i bliskim odnosima, dok u drugom slučaju, intimnija osećanja prema bližnjima idu u drugi plan, a akcenat je na  povezivanju kroz razne oblike društvenih odnosa.

Kada je na Ascendentu Rak, a vladar u vazdušnim Blizancima, onda se 1. kući oduzima emotivnost, instiktivne reakcije i porodična orijentacija. Slično je i ako bi vladar Raka na Ascendetu bio u zodijačkom znaku Strelca, čiji avanturistički i slobodan duh ne može da razume prošlost i porodičnu tradiciju Raka. Nerazumevanje se može pojaviti i na relaciji Rak – Lav, kao i Rak – Vodolija. Kada je na Ascendentu znak Škorpija, a vladar u Vagi, onda se 1. kući oduzima dubina emocija i istraživačka orijentacija. Slično bi bilo i kada bi vladar Škorpije na Ascendetu otišao u znak Ovna, koji ne bi shvatio potrebu Škorpije da razori ili uništi ono što on izgradi. U slučaju da su na Ascendentu Ribe, a da je vladar otišao u znak Ovna, onda bi 1. kući oduzeli emotivnost, osećajnost i potrebu da se žrtvuje za druge. Potencijal za nerazumevanje može biti i u kombinacijama Ribe – Vodolija, Ribe – Lav i Ribe – Vaga.

Ascendent u zemljanim zodijačkim znacima (Bik, Devica i Jarac)

Zemljani zodijački znaci sadrže čistu materiju, što znači da su najinertniji znaci u zodijaku. Oni nemaju aktivan deo u sebi za razliku od vatrenih, vazdušnih i vodenih zodijačkih znakova. Ascendent u zemljanim zodijačkim znacima najbolje razume materiju, realnost, praktičnost, rad, status na društvenoj lestvici, sticanje i skupljanje u cilju sigurnosti i preživljavanja za budućnost.

Bik na Ascendentu, a vladar u Ovnu, Blizancima, Strelcu ili Devica na Ascendentu, a vladar u Lavu, Vagi, Vodoliji ili Ovnu, kao i kombinacija Jarac – Strelac, Jarac – Vodolija, Jarac – Blizanci i Jarac – Lav, takođe imaju potencijal nerazumevanja što može biti nepovoljno primljeno za 1. kuću i ličnost. Sada se nećemo ponavljati, jer su ove kombinacije već obrađene kroz tekst.

Ako iz jednog ugla nešto oduzimamo određenom zodijačkom znaku, onda iz drugog ugla treba i da dodajemo. Tako možemo, vatrenom znaku na Ascendentu, ako se vladar nalazi u jednom od vodenih znakova, dodati više emotivnosti nego što je to karakteristično za vatru.. Ili, ako vatreni znak pošalje vladara u zemljani znak, onda od vatre možemo očekivati mogućnost da bude strpljivija, nego što je to karakteristično za vatru. U slučaju da je vodeni znak na Ascendentu, a vladar u jednom od vatrenih znakova, onda možemo očekivati veću aktivnost za 1. kuću i ličnost, nego što je to karakteristično za vodu. Ili, ako se u istom slučaju vladar nalazi u vazdušnom znaku, onda možemo dodati veću otvorenost i društvenost, nego što je to uobičajeno za vodu. Kada je zemljani znak na Ascendetu, a vladar u jednom od vatrenih znakova, onda možemo dodati veći optimizam i entuzijazam, nego što je to uobičajeno za zemljane znakove. Ili, ako bi znak zemlje poslao vladara u vazdušni znak, onda dodajemo fleksibilnost i pokretljivost. U slučaju da je vazdušni znak na Ascendentu, a vladar u zemlji, onda dodajemo osećaj za realnost i praktičnost, a kada je u vodenom znaku, dodajemo osećaj za život.

Ono što treba naglasiti je da su u tekstu izloženi samo inicajlni faktori, što ne znači i konačni. Zbog toga treba biti oprezan i pažljiv u donošenju konačnih zaključaka, jer samo horoskop kao jedinstvena celina, može ponuditi krajnji rezultat.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top